hva gjør vi?

Revisjon, rådgivning og
en solid samtalepartner

tjenester.

Revisjon.

Som uavhengig revisor tilbyr vi tjenester som sikrer at virksomhetens finansielle informasjon er pålitelig. Det er viktig for oss å bli godt kjent med i virksomheten og forstå denne for å kunne gjennomføre en effektiv og målrettet revisjon. Dermed er vi også en naturlig samtalepartner knyttet til internkontroll, risiko og utfordringer som selskapet står overfor. I tillegg til revisjon tilbyr vi attestasjonstjenester innenfor selskapslovgivningen, overfor ligningsmyndigheter, avtalte kontrollhandlinger og revisjon av prosjektregnskap mv. 

skatterådgiver / rådgiver.

Vi gir råd til våre kunder innen bedriftsbeskatning, merverdiavgift og offentlige avgifter. Vi har også mye erfaring med generasjonsskifter og omorganiseringer for å sikre en effektiv og hensiktsmessig struktur på virksomhetens aktiviteter og eierforhold. 

solid samtalepartner.

For eierne og ledelsen i mange familieeide og private virksomheter er vi en nøytral og god samtalepartner. Vi har også erfaring som samtalepartner / rådgiver for kommuner og offentlig eide aksjeselskaper. 

alle våre tjenester.

Dette kan vi hjelpe deg med.

Skroll til toppen