Tjenester.

Revisjon.

Som uavhengig revisor tilbyr vi tjenester som sikrer at virksomhetens finansielle informasjon er pålitelig. Det er viktig for oss å bli godt kjent med i virksomheten og forstå denne for å kunne gjennomføre en effektiv og målrettet revisjon. Dermed er vi også en naturlig samtalepartner knyttet til internkontroll, risiko og utfordringer som selskapet står overfor. I tillegg til revisjon tilbyr vi attestasjonstjenester innenfor selskapslovgivningen, overfor ligningsmyndigheter, avtalte kontrollhandlinger og revisjon av prosjektregnskap mv. 

skatterådgiver / rådgiver.

Vi gir råd til våre kunder innen bedriftsbeskatning, merverdiavgift og offentlige avgifter. Vi har også mye erfaring med generasjonsskifter og omorganiseringer for å sikre en effektiv og hensiktsmessig struktur på virksomhetens aktiviteter og eierforhold. 

solid samtalepartner.

For eierne og ledelsen i mange familieeide og private virksomheter er vi en nøytral og god samtalepartner. Vi har også erfaring som samtalepartner / rådgiver for kommuner og offentlig eide aksjeselskaper. 

alle våre tjenester.

Dette kan vi hjelpe deg med.

Om oss.

Korslund AS | Revisjon og Rådgivning

Korslund AS er et frittstående revisjons- og rådgivningsfirma med tilhold i Arendal. Vi gir våre kunder en solid samtalepartner, god skatterådgiver, revisor og rådgiver, og på denne måten lever vi tett på den virkeligheten mange av våre kunder befinner seg i. Vi har erfaring innen revisjon og rådgivning for små og mellomstore selskaper. Juridisk kompetanse og andre spesielle rådgivningstjenester henter vi etter behov fra aktører med den riktige kompetansen. Selskapet har samarbeidsavtale med BDO knyttet til juridiske tjenester. 

Partner / statsautorisert revisor

Håkon Vik Korslund

Erfaring innen revisjon av selskaper innenfor de fleste bransjer, stiftelser og organisasjoner. Rådgivning på fagområdene skatt, avgift, omorganiseringer, generasjonsskifte mv. 

haakon@korslund.as

99217051

Manager / statsautorisert revisor

Ingrid Mørland

Erfaring innen revisjon av selskaper innenfor de fleste bransjer, stiftelser og organisasjoner. Rådgivning på fagområdene regnskap, skatt, avgift mv. 

ingrid@korslund.as

95763837

Nyttige sider.

... Se mer …Se mindre …

8 måneder siden

Da er vi på plass på Holthes vei 2 og er veldig fornøyd med de nye kontorene og møterommene.

Takk til Frode Kirkedam, Halvard Hinlo, Harald Mortensen, Helle Songe-Møller og Nina Øen som alle har bidratt til at vi har kommet vel i havn.
... Se mer …Se mindre …

8 måneder siden

Kommenter på Facebook

Velkommen til H2 Håkon, vi ser frem til et langt og godt samarbeid med deg og dine😊

Korslund AS har også i 2021 valgt å gi 50 middager til Gled en som gruer seg til jul i regi av Kirkens Bymisjon Arendal / Kirkens Bymisjon

#gledensomgruersegtiljul

Korslund AS har også i 2021 valgt å gi 50 middager til "Gled en som gruer seg til jul i regi av Kirkens Bymisjon Arendal / Kirkens Bymisjon

#gledensomgruersegtiljul
... Se mer …Se mindre …

9 måneder siden

Kommenter på Facebook

Så flott💕

Så flott gjort!🌟

Så flott 👏👏👏

🤩👏

Vi flytter på oss. 

I månedsskifte november / desember flytter vi til H2 Bygget (Holthes vei 2) nær E18 og Alti Harebakken.  

Her får vi moderne kontorer, møterom og god parkering for våre kunder og forbindelser.

Vi flytter på oss.

I månedsskifte november / desember flytter vi til H2 Bygget (Holthes vei 2) nær E18 og Alti Harebakken.

Her får vi moderne kontorer, møterom og god parkering for våre kunder og forbindelser.
... Se mer …Se mindre …

11 måneder siden

Kommenter på Facebook

Velkommen etter til H2 Bygget 🙂

Last flere
Korslund AS

er medlem av.

Rull til toppen