Tjenester.

Revisjon.

Som uavhengig revisor tilbyr vi tjenester som sikrer at virksomhetens finansielle informasjon er pålitelig. Det er viktig for oss å bli godt kjent med i virksomheten og forstå denne for å kunne gjennomføre en effektiv og målrettet revisjon. Dermed er vi også en naturlig samtalepartner knyttet til internkontroll, risiko og utfordringer som selskapet står overfor. I tillegg til revisjon tilbyr vi attestasjonstjenester innenfor selskapslovgivningen, overfor ligningsmyndigheter, avtalte kontrollhandlinger og revisjon av prosjektregnskap mv. 

skatterådgiver / rådgiver.

Vi gir råd til våre kunder innen bedriftsbeskatning, merverdiavgift og offentlige avgifter. Vi har også mye erfaring med generasjonsskifter og omorganiseringer for å sikre en effektiv og hensiktsmessig struktur på virksomhetens aktiviteter og eierforhold. 

solid samtalepartner.

For eierne og ledelsen i mange familieeide og private virksomheter er vi en nøytral og god samtalepartner. Vi har også erfaring som samtalepartner / rådgiver for kommuner og offentlig eide aksjeselskaper. 

alle våre tjenester.

Dette kan vi hjelpe deg med.

Om oss.

Korslund AS | Revisjon og Rådgivning

Korslund AS er et frittstående revisjons- og rådgivningsfirma med tilhold i Arendal. Vi gir våre kunder en solid samtalepartner, god skatterådgiver, revisor og rådgiver, og på denne måten lever vi tett på den virkeligheten mange av våre kunder befinner seg i. Vi har erfaring innen revisjon og rådgivning for små og mellomstore selskaper. Juridisk kompetanse og andre spesielle rådgivningstjenester henter vi etter behov fra aktører med den riktige kompetansen. Selskapet har samarbeidsavtale med BDO knyttet til juridiske tjenester. 

Partner / statsautorisert revisor

Håkon Vik Korslund

Erfaring innen revisjon av selskaper innenfor de fleste bransjer, stiftelser og organisasjoner. Rådgivning på fagområdene skatt, avgift, omorganiseringer, generasjonsskifte mv. 

haakon@korslund.as

992 17 051

Manager / statsautorisert revisor

Ingrid Mørland

Erfaring innen revisjon av selskaper innenfor de fleste bransjer, stiftelser og organisasjoner. Rådgivning på fagområdene regnskap, skatt, avgift mv. 

ingrid@korslund.as

957 63 837

Nyttige sider.

... Se mer …Se mindre …

11 måneder siden
Da er vi på plass på Holthes vei 2 og er veldig fornøyd med de nye kontorene og møterommene. 

Takk til Frode Kirkedam, Halvard Hinlo, Harald Mortensen, Helle Songe-Møller og Nina Øen som alle har bidratt til at vi har kommet vel i havn.Image attachmentImage attachment+1Image attachment

Da er vi på plass på Holthes vei 2 og er veldig fornøyd med de nye kontorene og møterommene.

Takk til Frode Kirkedam, Halvard Hinlo, Harald Mortensen, Helle Songe-Møller og Nina Øen som alle har bidratt til at vi har kommet vel i havn.
... Se mer …Se mindre …

12 måneder siden

Kommenter på Facebook

Velkommen til H2 Håkon, vi ser frem til et langt og godt samarbeid med deg og dine😊

Korslund AS har også i 2021 valgt å gi 50 middager til Gled en som gruer seg til jul i regi av Kirkens Bymisjon Arendal / Kirkens Bymisjon

#gledensomgruersegtiljul

Korslund AS har også i 2021 valgt å gi 50 middager til "Gled en som gruer seg til jul i regi av Kirkens Bymisjon Arendal / Kirkens Bymisjon

#gledensomgruersegtiljul
... Se mer …Se mindre …

1 år siden

Kommenter på Facebook

Så flott💕

Så flott gjort!🌟

Så flott 👏👏👏

🤩👏

Last flere
Korslund AS

er medlem av.

Rull til toppen